Leaderboard

3 days, 20 hours remaining until current quiz ends.

# Handle Score
1 viveks 1622
2 afreen007 1266
3 pravinmhaske@gmail.com 1116
4 sakshi_bansal 607
5 kansal_p 371
6 saikiran64 275
7 shrikanttarwani 238
8 manish791 211
9 radhesh02 210
10 viniit 198
11 akrsrivastava 151
12 harsh.patil 141
13 kyoussef 134
14 somasekhar_reddy 124
15 vignesh049 118
16 anshulcool1989 114
17 rahulkm1990 111
18 Sarangam 97
19 mdave96 94
20 chetan7455 91
21 srividya48 82
22 Asekseria 70
23 Pax 70
24 pushkara 70
25 vyasaswi 67
26 the_fog 66
27 payalbhatia 60
28 ravi698 59
29 Jnano 56
30 jyoti123 55
31 tharishk 54
32 pawe03 52
33 khzombiee 50
34 sriramg 49
35 lavanya.muthu@gmail.com 48
36 abhishek31991 47
37 amol995 46
38 DioDiablo 45
39 claudio94 43
40 avi013 38
41 vipin001 33
42 ranjeet63 33
43 jyotz.02 31
44 krudesh 31
45 abhpathal 30
46 deepak61 28
47 bala_sabari_nath 28
48 christine23 26
49 AnushkaH 25
50 vmustafa 24