Leaderboard

3 days, 19 hours remaining until current quiz ends.

# Handle Score
1 viveks 1526
2 icanbias 1326
3 radhesh02 1130
4 saikiran64 1095
5 pravinmhaske@gmail.com 540
6 manish791 294
7 vmustafa 276
8 vignesh049 239
9 mvdr20 230
10 chetan7455 202
11 aks14 199
12 allu77 193
13 vyasaswi 145
14 jyoti123 142
15 aman222 136
16 Pax 136
17 claudio94 127
18 kyoussef 126
19 rahulkm1990 114
20 sudhakar_bigdata_analytics 108
21 sakshi_bansal 97
22 nikhita52 92
23 Jnano 88
24 kansal_p 85
25 srividya48 79
26 beginnersmind 77
27 DioDiablo 77
28 Sarangam 75
29 snmuduli 75
30 zeeshan73 72
31 somasekhar_reddy 66
32 hsingh8 61
33 revathijay 60
34 siddhanth61 59
35 devi34 55
36 vibhash12 54
37 pawe03 52
38 riyaz40 50
39 jyotichauhan 49
40 lmohanty 47
41 abhpathal 41
42 hithesh 40
43 jagdishsk 38
44 dk04041 38
45 skogge54 38
46 Sachinkumar99km 37
47 bala_sabari_nath 36
48 shrikanttarwani 36
49 vikram7736 33
50 milindmahajani 32