Leaderboard

3 days, 19 hours remaining until current quiz ends.

# Handle Score
1 akeel17 2696
2 benga 2591
3 eshan37 2191
4 Rutwik96 1861
5 sahasra 1750
6 kansal_p 1431
7 ydeepak 1323
8 Pax 1291
9 Nkr 1225
10 vishwanathk 1138
11 Juhi_0518 1027
12 prantic 933
13 sudhakar_bigdata_analytics 932
14 charanv09 920
15 armadhaa 868
16 trinadh1124 774
17 karthikraman 752
18 tom298 737
19 sankrtk 696
20 barun2104 686
21 ummar 605
22 faheem996 590
23 reenadevi@99 574
24 manish791 523
25 paparao 510
26 radhesh02 507
27 AbhiSmart16 477
28 saurabh502 422
29 ThangaduraiJayram 416
30 giridhargud@gmail.com 371
31 sri4214 360
32 aniketgoel 353
33 dbhattad 341
34 srividya48 327
35 kyoussef 321
36 manjunath.r 319
37 ra78u 301
38 mahesh51 300
39 ruchi 287
40 hkshenoy2297 279
41 lavanya.muthu@gmail.com 273
42 venuprasad1712 270
43 pruthvi43 258
44 pgminin 253
45 ritesh256 251
46 chetan 251
47 ajaywolvex@gmail.com 250
48 deeptikhatri 240
49 gouthami15 234
50 imdxdd 233