Leaderboard

3 days, 20 hours remaining until current quiz ends.

# Handle Score
1 rajshekar 3713
2 benga 3666
3 akeel17 3261
4 eshan37 2383
5 div3125 2006
6 Sradha 1887
7 ra78u 1879
8 AnkurShri 1183
9 AbhiSmart16 1041
10 arnav 1037
11 sudhakar_bigdata_analytics 1006
12 vikashrajluhaniwal@gmail.com 1005
13 nitukri 955
14 vishwanathk 943
15 hkshenoy2297 852
16 yogesh521 832
17 kindergarten.dropout 813
18 manish791 795
19 prantic 776
20 Rutwik96 774
21 Juhi_0518 737
22 ritesh256 720
23 armadhaa 717
24 schn.khl 714
25 barun2104 684
26 deepchatterjee.pune@gmail.com 670
27 rahul@159 652
28 shwetkm 615
29 mushtaq55 611
30 karthikraman 600
31 Pritesh_Shri 575
32 Sarves 565
33 DevastatingDj 538
34 joelson34 536
35 ayan48 534
36 srinu7j 522
37 saikiran64 474
38 jyotz.02 469
39 nikhil_guleria 457
40 TarunDhariwal 429
41 soumik77 422
42 Guhan_V_M 422
43 Pax 373
44 ahmed99 365
45 vardan98 361
46 claudio94 355
47 krajnish 352
48 kathiravans 343
49 abhishek 339
50 lhduc 320