Leaderboard

3 days, 19 hours remaining until current quiz ends.

# Handle Score
1 viveks 1371
2 lokeshds 617
3 vikasp 182
4 saikiran64 159
5 prantic 153
6 DioDiablo 92
7 manish791 92
8 amol995 84
9 srividya48 81
10 claudio94 70
11 nikhil494 65
12 mailvanithas 59
13 sobannmalik 56
14 dk.deepak.yadav 52
15 amalkatiyar@gmail.com 46
16 nikhita52 42
17 Suvam37 42
18 ravijp 41
19 karthik6262 39
20 chunyusb 38
21 Vinson2233 34
22 vivekkumarchoubey 30
23 maryjayasingh 30
24 Roopa 26
25 rahulkm1990 26
26 Shanks 26
27 srikanth403 24
28 madhavan81 24
29 aniketgoel 22
30 harpalcse 22
31 kakultech 21
32 t.v.anjineyulu 21
33 rajeshwar09 21
34 gaurav66 21
35 vedantbassi 18
36 nikunj17 18
37 rishabh561 15
38 vivek.s.nair 15
39 akash3704 15
40 sri_harsha 15
41 Asekseria 15
42 gurbaksh 15
43 gowri_shankar_raju 15
44 nitukri 14
45 Chris_Derrick 14
46 rohank 14
47 rick01 13
48 abhpathal 12
49 samuelsunarjo96 12
50 shaileshgajare 12